Spójnik jest istotnym elementem niemal każdego zdania, które tworzymy w języku angielskim. Są one jak klocki konstrukcyjne języka. Wiele osób uczących się języka angielskiego ma problemy z przedimkami, szczególnie ci, których język ojczysty ich nie posiada. Aby pomóc Ci w użyciu rodzajników określonych i nieokreślonych stworzyliśmy kompletny przewodnik z przykładami.

Co to jest rodzajnik?

Rodzajnik to małe słowo, które poprzedza rzeczownik i wskazuje, czy jest on w liczbie pojedynczej czy mnogiej, w przypadkach określonych czy nieokreślonych.

Weźmy pod uwagę następujące przykłady:

Potrzebuję a telefonu. - Nie konkretnego telefonu, jakiegokolwiek telefonu.

Proszę podać mi the telefon na na stronie stole. - Jeden konkretny telefon, który słuchacz może zobaczyć na konkretnym stole.

W języku angielskim istnieją trzy rodzajniki: a, an i the. "A/an" nazywamy nieokreślonym article, "the" is the definitywny one. Zobaczmy te dwa rodzaje bardziej szczegółowo.

Przedimek nieokreślony: kiedy używać a i an

Istnieją dwie formy rodzajnika nieokreślonego: a oraz an. Przedimek nieokreślony wskazuje, że rzeczownik odnosi się do rzeczy ogólnej, a nie do czegoś konkretnego.

Chcę kupić a samochód. - Są różne typy samochodów i jeszcze nie wiem, który chcę kupić.

Potrzebuję a pieczątki do tego ostatniego. - Nie konkretnego znaczka, ale znaczka w ogóle.

W mojej torbie jest książka. - Nieważne, jaką mam książkę.

Używamy ich również, gdy:

 • wspominamy coś po raz pierwszy;

There is a lwa. The Lew jest duży.

Czytam a książkę. Strona książka jest fascynująca.

 • opowiadają o zawodzie danej osoby.

On jest strażakiem.

Ona jest piosenkarką.

Pamiętaj, że ten rodzaj przedimka jest używany tylko z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które można policzyć. Na przykład:

They are lekarze. - Niepoprawnie, ponieważ "lekarze" to rzeczownik w liczbie mnogiej.

Ona jest a lekarzem. - Poprawnie, ponieważ opisujemy jej zawód.

Mike poprosił ją o radę. - Niepoprawne, ponieważ "rada" jest rzeczownikiem niepoliczalnym.

Mike poprosił ją o radę. - Poprawnie, ponieważ "advice" jest rzeczownikiem niepoliczalnym i nie wymaga przedimka.

Co wybrać: a vs. an

Jak widać, "a" i "an" są używane w ten sam sposób. Ale kiedy użyć a czy an? Zasada jest prosta:

 • "a" występuje przed słowem zaczynającym się od spółgłoską: ogórek, królik, pióro;
 • "an" idzie przed słowem zaczynającym się od samogłoską (a, e, i, o, u): an apricot, an antelope, an idea.

Chociaż zasada ta jest łatwa do zapamiętania, istnieją pewne wyjątki. Wybierając rodzaj przedimka nieokreślonego, należy zawsze kierować się brzmieniem, a nie pierwszą literą wyrazu. W końcu chodzi tu o wymowę.

Należy pamiętać, że nie wszystkie słowa, które zaczynają się na literę spółgłoskową, zaczynają się na dźwięk spółgłoski. Na przykład, zwróć szczególną uwagę na to, jaki jest rodzaj przedimka nieokreślonego, a lub annależy użyć przed h. Przed rzeczownikiem zaczynającym się od wymawianego "h" użyj "a". Wybierz "an" z konkretnymi rzeczownikami zaczynającymi się od niewymawianego "h". Więc co jest poprawne: a hour czy an hour? Oczywiście, "godzina"jest prawidłową odpowiedzią.

Podobnie niektóre słowa zaczynają się od samogłoski, która tworzy dźwięk spółgłoski. Na przykład, istnieje reguła dotycząca "a" lub "an" przed "u". Użyj "a" przed "u", gdy brzmi ono jak [ju:]. Tak więc an university lub a university? W tym przypadku "a" jest wymagane.

Te same zasady odnoszą się do akronimów i inicjałów. Tak więc, kiedy musisz wybrać właściwą formę przedimka nieokreślonego, zwróć uwagę na to, jaki dźwięk jest przed nim używany. Oto kilka przykładów:

a MBA lub MBA - an MBA jest poprawne, ponieważ M brzmi jak [em].

a URL or an URL - a URL jest poprawne, ponieważ U brzmi jak [ju].

Przedimek nieokreślony + przymiotnik

Przedimek nieokreślony występuje przed przymiotnikiem, po którym następuje rzeczownik w liczbie pojedynczej, policzalnej. Należy pamiętać, że w tym przypadku użycie a/an zależy od pierwszego dźwięku przymiotnika, a nie rzeczownika, który występuje po nim.

a man - hojny człowiek

a book - interesująca książka

a watch - drogi zegarek

an elephant - duży słoń

Przedimek nieokreślony nie jest używany, jeżeli po przymiotniku nie występuje rzeczownik. Rozważmy następujące przykłady:

The cat is black. It's a czarny kot.

Dom jest duży. To jest a duży dom.

Mecz był ekscytujący. To był . ekscytujący mecz.

Przedimek nieokreślony + przysłówek + przymiotnik

Ta sama zasada przydaje się, gdy musimy użyć przedimka nieokreślonego przed przysłówkiem, po którym następuje przymiotnik, przed rzeczownikiem. Jednak w takim przypadku należy wybrać rodzajnik nieokreślony na podstawie pierwszego dźwięku przysłówka, a nie przymiotnika lub rzeczownika.

a generous man - niewiarygodnie hojny człowiek

an interesting book - bardzo interesująca książka

Zwróć uwagę na użycie przedimka nieokreślonego po przysłówkach such and quite. Oto kilka przykładów:

Pan Houston jest takim wspaniałym nauczycielem. - Niepoprawnie

Pan Houston jest takim wspaniałym nauczycielem. - Poprawnie

To jest całkiem smaczne jabłko. - Niepoprawnie

To jest całkiem smaczne jabłko. - Poprawnie

[subscription_form]

Przedimki nieokreślone z rzeczownikami niepoliczalnymi

Jak już zostało wspomniane, przedimka nieokreślonego nie należy nigdy używać z rzeczownikami niepoliczalnymi. Jak zapewne się domyślasz, rzeczowniki te nie mogą być policzone. Większość rzeczowników niepoliczalnych odnosi się do:

 • płynów (woda, herbata, kawa, mleko);
 • żywności sypkiej (sól, cukier, pieprz, mąka);
 • abstrakcyjnych idei (informacja, rada, motywacja);
 • uczuciami (życie, złość, szczęście);
 • zjawiska naturalne (deszcz, śnieg, słońce, mgła);
 • materiały (papier, żelazo, szkło);
 • rzeczowniki zbiorowe (włosy, meble, bagaż, pieniądze).

Z rzeczownikiem niepoliczalnym możemy użyć słowa "some" lub wyrażenia, które pokazuje dokładną miarę, np. "a cup of", "a pinch of", "one kilo of" itp. Na przykład:

Proszę, daj mi trochę wody.

Proszę podać mi butelkę wody.

Czy chciałabyś trochę kawę?

Czy chciałbyś/chciałabyś filiżankę kawy?

Należy pamiętać, że niektóre rzeczowniki mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne, w zależności od kontekstu. Przyjrzyj się poniższym zdaniom:

We've been to London four times. - Policzalny, konkretne wydarzenie.

Nie miałem wystarczająco dużo czasu, aby wykonać to zadanie. - Niepoliczalne, ogólne pojęcie czasu.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 recenzji, "Excellent"

The definite article

Co to jest rodzajnik określony? Jest tylko jeden rodzajnik określony w języku angielskim - 'the'. I jest to najczęściej używane angielskie słowo. "The" może poprzedzać rzeczowniki w liczbie pojedynczej, mnogiej i niektóre niepoliczalne, gdy mówimy o konkretnym obiekcie i wierzymy, że czytelnik lub słuchacz dokładnie wie, o czym mówimy. Zobaczmy szczegółowo kiedy używać "the".

Kiedy potrzebny jest rodzajnik określony

 • mówimy o lub identyfikujemy konkretną osobę lub obiekt;

Ona jest the jest lekarzem, do którego przyszedłem.

Moja torba jest nadal w w w samochodzie. Pójdę po nią.

Możesz zamknąć drzwi drzwi, proszę?

Czy wiesz, gdzie zostawiłem stronę kluczyki do samochodu?

 • już wspomnieliśmy o rzeczowniku, do którego się odnosimy w poprzednim zdaniu;

There is a book in my bag. The Książka jest o wojnie.

To jest pociąg. Pociąg Pociąg jedzie do Londynu.

 • osoba lub przedmiot są wyjątkowe, albo w danym miejscu jest tylko jedna taka osoba lub przedmiot;

The . Gwiazda Północna jest gwiazdą przewodnią.

The Księżyc jest dziś ogromny.

. Prezydent wygłosi dziś wieczorem konferencję prasową.

Mieszkamy w małym miasteczku obok kościoła kościoła.

 • superlatywy i liczebniki porządkowe występują przed rzeczownikiem;

To jest the To najciekawszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.

Ona jest the najwyższa dziewczyna w klasie.

Sara jest the pierwszą osobą, którą spotkałem w tym mieście.

To jest . trzecia filiżanka kawy, którą dzisiaj piję.

 • chcemy powiedzieć coś o całej grupie ludzi, zwierząt lub przedmiotów.

The tygrys jest niebezpiecznym zwierzęciem.

Daje dużo pieniędzy na biednym.

Strona Bogaci powinni płacić większe podatki.

Strona Brownowie mieszkają po sąsiedzku.

Jak używać "the" z nazwiskami

Przedimka określonego nigdy nie używa się z nazwami osób, krajów, języków, miesięcy i konkretnych miejsc.

Berlin jest stolicą i największym miastem Niemiec.

Joanne Rowling napisała Harry'ego Pottera.

Ale musimy używać "the", gdy chodzi o:

 • krajów, które w swoich nazwach zawierają słowa takie jak państwo, republika lub królestwo (Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo);
 • krajów, których nazwy zawierają rzeczowniki w liczbie mnogiej (Filipiny, Holandia);
 • obszary geograficzne, łańcuchy górskie, grupy wysp, kanały, rzeki, morza i oceany (Atlantyk, koło podbiegunowe, Góry Skaliste, Himalaje);
 • słynne budowle i ciekawe miejsca (tTeatr Colosseum, Opera Królewska, pomnik Lincolna, Luwr). Istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak Big Ben, Stonehenge, Trinity Church, Carnegie Hall itd;
 • gazety (The Sun, The Times, The Washington Post);
 • dzieła sztuki (Mona Lisa, Słoneczniki);
 • organizacje, związki i kluby (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia, Unia Europejska, Związek Kynologiczny). Ale: Greenpeace;
 • nazwy restauracji i hoteli, o ile nie zostały one nazwane na cześć osoby (Plaza, hotel Hilton).

Pomijanie partykuł

W gramatyce angielskiej przedimki mogą być pomijane przed określonymi rodzajami rzeczowników. W takim przypadku rodzajnik, zwany rodzajnikiem zerowym, jest implikowany, ale nie jest faktycznie użyty w zdaniu. Ogólnie rzecz biorąc, przedimek zerowy poprzedza rzeczowniki właściwe, rzeczowniki niepoliczalne, które odnoszą się do abstrakcyjnych idei lub rzeczowniki w liczbie mnogiej, gdy odniesienie jest nieokreślone. Oto kilka przykładów:

Czyste powietrze jest niezbędne dla zdrowego środowiska.

Mądrość jest darem nieba.

Niemiecki jest trudnym językiem do opanowania.

Dzieci lubią czekoladki.

Podsumowanie

Artykuły są kluczową częścią języka angielskiego, więc jeśli próbujesz nauczyć się angielskiego jako drugiego języka, musisz wiedzieć, jak z nich korzystać. Aby opanować tę umiejętność, codziennie wygospodaruj trochę czasu na ćwiczenia: czytaj książki i artykuły, słuchaj podcastów lub oglądaj filmy na YouTube. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób rodzimi użytkownicy języka angielskiego lub pisarze używają artykułów, czy to w beletrystyce, czy w piśmie naukowym.

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik pomoże Ci przezwyciężyć trudności związane z używaniem partykuł. Oczywiście istnieje więcej zasad i wyjątków, ale stosując się do tego przewodnika i przeprowadzając korektę tekstów w przyszłości, z pewnością zmniejszysz liczbę popełnianych błędów.