Członkostwo w Unii Europejskiej daje możliwość korzystania z opieki medycznej w całej Europie. I to zarówno tej podstawowej jak i wyspecjalizowanej, oczywiście na różnych warunkach. I pomimo naprawdę ogromnych osiągnięć polskiej medycyny w niektórych obszarach leczenia, Polacy coraz chętniej sięgają po pomoc w innych krajach. I nie zawsze powodem jest wyłącznie poziom leczenia, często najważniejszym czynnikiem wyboru jest czas. 

Kim jest tłumacz medyczny i jakie zlecenia wykonuje?

Rynek tłumaczeń medycznych w ostatnich latach mocno się skomercjalizował. Najczęściej klienci tłumaczy medycznych poszukują tłumaczeń na język angielski i niemiecki, rzadziej na włoski, francuski, języki skandynawskie, rosyjski czy hiszpański. Potrzeby rynku sprawiają, że zawód tłumacza medycznego staje się coraz bardziej popularny i potrzebny. 

Tłumaczenia medyczne realizuje tzw. tłumacz medyczny, czyli osoba posiadające wyższe wykształcenie medyczne kierunkowe lub o charakterze pokrewnym, może to być farmacja, biologia, biotechnologia, weterynaria, etc. Wykształcenie kierunkowe umożliwia mu rozumienie treści merytorycznych przekładanego tekstu, często z wąskim, specjalistycznym słownictwem. Musi również biegle władać językiem polskim oraz danym językiem obcym. Niezwykle przydatna jest także znajomość łaciny. 

Tłumacz medyczny najczęściej  realizuje zlecenia od osób prywatnych, a przedmiotem pracy jest tłumaczenie dokumentacji medycznej, na którą zwykle składają się:

 • wyniki badań laboratoryjnych
 • wyniki badań obrazowych
 • wypisy ze szpitala
 • karta leczenia szpitalnego
 • karta szczepień
 • zaświadczenia lekarskie
 • orzeczenia o stopniu niesprawności 
 • opinie medyczno-psychologiczne

Ale także:

 • materiały informacyjne i promocyjne branży medycznej
 • materiały dotyczące zdrowia i życia
 • materiały dotyczące nauk medycznych
 • instrukcje obsługi urządzeń medycznych
 • specjalistyczna literatura medyczna
 • słowniki terminologii medycznej
 • książki popularnonaukowe z dziedziny medycyny

Tak szeroki zakres tłumaczenia medycznego zwykle dotyczy pacjentów onkologicznych pragnących podjąć leczenie za granicą w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Wśród języków, którymi powinien dysponować tłumacz medyczny jest łacina. Łacińskie nazwy chorób i schorzeń mają charakter międzynarodowy, dlatego w tym języku komunikacja pomiędzy lekarzami z różnych państw jest możliwie najbardziej precyzyjna. 

Tłumacz medyczny tłumaczy również przysięgle

Większość zleceniodawców oczekuje tłumaczenia medycznego zwykłego, czyli takiego, które nie musi zostać poświadczone i porównane z oryginałem. Jednak bywają i takie, które wymagają tzw. tłumaczenia medycznego przysięgłego. Dotyczą on spraw urzędowych, kierowane są do sądów, firm ubezpieczeniowych, uczelni, ZUS etc. Tłumaczenia przysięgłego może dokonać tylko tłumacz posiadający oficjalne uprawnienia, wpisany na oficjalną, ministerialną listę wykonujących ten zawód. Tłumaczenia medyczne przysięgłe, to takie realizacje, które zostały uwierzytelnione i poświadczone przez tłumacza za zgodność z oryginałem, jego imienną pieczęcią. 

Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji medycznej mogą dotyczyć np. błędu w sztuce lekarskiej, gdy pacjent zaskarża szpital czy konkretnego lekarza o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, czy rodzina zmarłego pacjenta oskarża szpital o nieumyślne spowodowanie śmierci. 

Tłumaczenia medyczne są specjalnością biura Alingua - Sprawdź ich ofertę!

Tłumaczenie dokumentacji medycznej

Tłumaczenie dokumentacji klinicznej - na co zwrócić szczególną uwagę?

Tłumaczenia medyczne mają zupełnie inny ciężar gatunkowy niż pozostałe. Odbiorcą pracy tłumacza jest lekarz lub instytucja, która na podstawie przedłożonych dokumentów ma rozpocząć np. leczenie pacjenta czy ratowanie mu życia. Dlatego nie ma w nim miejsca na własną interpretację tłumacza, jakąkolwiek dowolność w doborze słów. Nowy dokument musi być precyzyjny w każdym aspekcie, stanowić wierne odzwierciedlenie języka. 

Niesłychanie istotny w tłumaczeniu jest dobór optymalnej terminologii, która w medycynie zastępuje całe zbiory słów. Ważne tu jest dobre rozeznanie tłumacza w danej gałęzi medycyny, tworzącej własny żargon medyczny. Ale przede wszystkim musi on doskonale orientować się w przebiegu choroby, by przekład dokumentacji miał wartość naukową. 

Poszukując tłumacza do tłumaczenia medycznego zawsze warto sprawdzić jego doświadczenie, ilość przepracowanych w zawodzie lat oraz jego wykształcenie. Długa historia realizacji tłumaczeń daje nadzieję klientowi na otrzymanie rzetelnego, wiarygodnego dla odbiorcy tłumaczenia. Osoba tłumacza w przypadku tłumaczeń tak głęboko specjalistycznych ma ogromne znaczenie. Błędy w tłumaczeniu mogą zniweczyć starania o leczenie czy odszkodowanie.