Nawet osoby, które nie zajmują się tłumaczeniami z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że tłumaczenia można dzielić, biorąc pod uwagę formę przekazu. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się tłumaczenia pisemne oraz ustne. Proces tłumaczenia pisemnego można sobie wyobrazić z łatwością. Jak jednak wygląda tłumaczenie ustne? W zależności od tego, jaki jest rodzaj tłumaczenia ustnego, inaczej jest ono realizowane, inne jest także liczba tłumaczy, którzy są potrzebni do jego wykonania.

Rodzaje ustnych tłumaczeń

Wskazać można wiele typologii ustnych tłumaczeń. Dzieli się je, biorąc pod uwagę okoliczności, a jakich są wykonywane. Kryterium to pozwala wyróżnić między innymi tłumaczenia towarzyszące, konferencyjne, medialne, a także środowiskowego. Tłumaczenia ustne można podzielić, przyjmując za kryterium również to, kto je wykonuje. Wówczas wyróżnia się tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia uwierzytelnione. Podział najbardziej interesujący wyróżnia tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne.

Praca dla jednego tłumacza, czyli tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne to tłumaczenia wykonywane przez jedną osobę. Podczas pracy tłumacz słuchy osoba, przygląda się jej intencją, notuje najważniejsze informacje, a następnie dokonuje przekładu. Istotne w takich tłumaczeniach jest odtworzenie nie tylko warstwy formalnej, co intencji tekstu. Tłumaczeniem, które podobne jest do tłumaczenia konsekutywnego jest tłumaczenie liaison. To tak zwane tłumaczenie zdanie po zdaniu, które sprawdza się podczas spotkań biznesowych. Jest ono wykorzystywane również podczas przesłuchań świadków, a także w czasie rozpraw sądowych. Jednorazowo tłumacz tłumaczy wówczas krótkie kawałki. Istotna jest w tym wypadku dokładność.

osoby podające sobie dłoń, współpraca

Praca dla więcej niż jednego tłumacza, czyli tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne jest tłumaczeniem bardzo obciążającym. W czasie pracy tłumacz słucha tekstu, który nadawany jest przez słuchawki, a w tym samym czasie do mikrofonu mówi tłumaczenie. Aby wyobrazić sobie jak wygląda praca tłumacza symultanicznego, wystarczy włączyć sobie dowolne przemówienie, a w czasie jego słuchania, parafrazować go. Szybko pojawi się zmęczenie. Trudność wykonywania takich tłumaczeń jest ogromna.Aby uniknąć błędów wynikających ze zmęczenia, a jednocześnie zadbać o to, aby jakość tłumaczenia była jak najwyższa, tłumaczenia symultaniczne wykonywane są przez dwóch tłumaczy. Pracują oni, tłumacząc na zmianę. Co ważne, tłumacze mają sobie nawzajem pomagać. Jeśli jeden z tłumaczy zagubi się, drugi ma zadanie przejąć pracę w krytycznym momencie bądź podpowiedzieć słówko, którego zabrakło tłumaczowi. Drugi tłumacz – nawet wówczas, gdy sam aktywnie nie tłumaczy – musi cały czas czuwać. Dzięki temu nie ma problemu z zapewnieniem ciągłości tłumaczenia. Tłumaczenia symultaniczne wymagają ogromnych umiejętności od wykonującej je osoby. Są to tłumaczenia dla najlepszych.

Podsumowanie

To, ilu tłumaczy potrzebnych jest do wykonania tłumaczenia uzależnione jest zawsze od rodzaju tłumaczenia, które ma być wykonane. Jeśli tłumaczenie ma być wykonane podczas małego spotkania biznesowego, zdecydowanie wystarczające będzie tłumaczenia konsekutywne. Oznacza to, że w zupełności wystarczy tylko jeden tłumacz. Jeśli jednak mamy zajmować się organizacją naprawdę dużej konferencji, warto od razu pomyśleć o tłumaczeniu symultanicznym. Wówczas niezbędnych jest dwóch tłumaczy. Dzięki temu jakość tłumaczenia będzie naprawdę wysoka. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jedna osoba to zdecydowanie za mało.