Niejednokrotnie zachęcaliśmy do organizowania konferencji wraz z tłumaczeniem symultanicznym na odległość. Trudna sytuacja epidemiczna nie tylko w Polsce, ale również na świecie ciągle trwa i trudno dzisiaj odpowiedzieć na pytanie jak długo jeszcze nie będzie można organizować tradycyjnych eventów. Warto więc zdobyć wiedzę dotyczącą tego jak zorganizować tłumaczenie zdalne konferencji. Chcemy pokazać, że zarówno konferencje online, jak i tłumaczenia na odległość to rozwiązania, które w obecnej sytuacji sprawdzają się naprawdę świetnie. Z pewnością jest to również pomysł na przyszłość, kiedy już nasze życie wróci do normalności. Dlaczego? Jak wygląda praca przy tłumaczeniach symultanicznych bez kabin? Jakie zalety ma takie rozwiązanie?

Tłumaczenia na odległość – historia

Okazuje się, że tłumaczenia na odległość mają naprawdę długą historię. Większości z nas kojarzą się dopiero z czasami, kiedy pojawiły się komputery i wideokonferencje. Tymczasem okazuje się, że jest to podejście mylne. Tłumaczenia na odległość były wykonywane już znacznie wcześnie. Wykorzystywano do tego telefon. Wówczas były to zwykłe tłumaczenia konsekutywne. Praca tłumacza wyglądała tak, że najpierw słuchał on określonej treści, a następnie tłumaczył ją na dany język. Wyjście to nie było zbyt wymagające, jeśli chodzi o sprzęt. Posiadało jednak szereg wad. Tłumacz nie miał możliwości obserwowania mówców. Nie widział jakie gesty wykonują, co wiązało się z ryzykiem błędnych interpretacji. Pierwsze tłumaczenia na odległość obarczone były również ryzykiem zakłóceń. Wraz z tym, jak rozwinęła się technologia, tłumaczenia na odległość zaczęły być wykonywane przez takie aplikacje, jak Skype. Było to rozwiązanie zdecydowanie bardziej korzystne. Tłumacz przede wszystkim mógł widzieć osoby, których wypowiedzi miał tłumaczyć. Nadal jednak można było wykonywać jedynie tłumaczenia konsekutywne. Dzisiaj poszliśmy zdecydowanie dalej. Dostępne są specjalne platformy, które przeznaczone są właśnie do tłumaczeń symultanicznych na odległość.

dwoje mężczyzn analizujących dane

Tłumaczenia symultaniczne na odległość

Tłumaczenia symultaniczne na odległość są dzisiaj wykonywane – jak już wspomnieliśmy – za sprawą specjalnych platform i systemów. Są to rozwiązania, które zapewniają tłumaczom dokładnie te same możliwości, jakie mają oni w czasie konferencji. Zastosowanie kamer i transmisji video sprawia, że tłumacz może widzieć to, co dzieje się na danym wydarzeniu. W związku może on widzieć zarówno pojedynczego mówcę, jak i wszystkich uczestników wydarzenia. Może także nawiązywać kontakt z innymi tłumaczami. Chodzi tu przede wszystkim o tych tłumaczy, którzy znajdują się w tej samej parze językowej. Mogą oni siebie nawzajem widzieć, a także słyszeć, a także nawiązywać kontakt z innymi parami językowymi, co pozwala na tłumaczenia sztafetowe.Najważniejsze jest jednak to, że to, co mówi tłumacz dociera do uczestników wydarzenia. Dzisiaj tłumaczenia zdalne są coraz bardziej podobne do standardowych tłumaczeń kabinowych.

Jakie zalety ma tłumaczenie zdalne?

Tłumaczenie zdalne ma oczywiście wiele zalet. Przede wszystkim daje zdecydowanie większy wybór, jeśli chodzi o tłumaczy. Organizując wydarzenie, nie trzeba nowiem ograniczać się tylko do tych specjalistów, którzy gotowi są dojechać bądź mieszkają stosunkowo blisko od miejsca, w którym przyszłoby im pracować. Szczególnie można to docenić wówczas, gdy język, który ma być tłumaczony jest naprawdę rzadki i znalezienie tłumacza nie jest proste. Tłumaczenie zdalne to również niemałe oszczędności. Nie trzeba martwić się zakwaterowaniem tłumaczy, ani ich wyżywieniem.