Ten artykuł napisałem specjalnie dla tych, którzy dopiero zaczynają naukę języka angielskiego, ponieważ naukę gramatyki angielskiej należy rozpocząć od zapoznania się z czasownikiem to be. Jest to jedno z najważniejszych słów w języku angielskim, a zarazem jedno z najtrudniejszych. Istnieje wiele różnych form czasowych tego słowa, które są powszechnie używane; czas przeszły omówiliśmy w innych artykułach, a w tym zajmiemy się czasem teraźniejszym prostym.

W przeciwieństwie do innych czasowników w języku angielskim, być jest odmieniane (innymi słowy, odmienia się) zgodnie z osobą i liczbą gramatyczną.

Później, zobaczymy kilka przykładów, jak czasownik to be jest używany w czasie teraźniejszym.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po gramatyce angielskiej.

Aby użyć czasownika "To Be" w czasie Present Simple, połącz go z zaimkiem osobowym

Jeżeli próbujesz opisać aktualny stan dla siebie, kogoś innego lub obiektu, zaczynasz od zaimka osobowego. Oto zaimki osobowe w języku angielskim:

I -
Ty - -
My -
They - They.
He - He -
Ona...
It -.

Aby utworzyć proste zdanie mówiące, że jesteś studentem, potrzebujemy czasownika łączącego być: "I am studentem".

Do tego typu zdania możesz wybrać dowolną inną osobę/osoby i użyć właściwej formy to be:

He/She is studentem.

My lekarzami.

Ty jesteś studentem.

Popatrz na tabelę, aby zobaczyć, jak tworzyć zdania w czasie teraźniejszym prostym z użyciem czasownika to be.

Możesz zauważyć, że istnieje forma skrócona (kontrakcja) używana podczas pisania czasownika byća apostrof jest używany do jego utworzenia: I am = I'm, She is = She's, itd.

Kolejność słów podczas używania "To Be" w czasie Present Simple Tense

W języku angielskim, kolejność słów jest bardzo ważna: podmiot + czasownik + przedmiot.

[subscription_form]

Jeżeli potrzebujesz uformować pytanie, po prostu przesuń czasownik to be na początek zdania:

 • Am I a student?
 • Czy my jesteśmy studentami?
 • Czy ona jest mądra?

Możesz odpowiedzieć w ten sposób:

Yes, he is / No, he is not = isn't.

Yes, we are / No, we are not = aren't.

Użycie czasownika "To Be" w zdaniu przeczącym

Jeżeli musisz utworzyć zdanie przeczące, użyj przysłówka not po czasowniku łączącym:

 • I am not uczniem.
 • Ty jesteś nie lekarzem.
 • Ona nie jest nie nauczycielką.

W zdaniach przeczących możemy również użyć skróconej formy czasownika być i przysłówka not. Na przykład: He is not = he isn't, they are not = they aren't, itp.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Excellent"

Aby przećwiczyć użycie angielskiego czasownika to be, napisz zdania z użyciem poniższych wyrażeń. Możesz napisać swoje zdania w komentarzach.

 • To be glad - (cieszyć się)
 • Być zajętym -.
 • Być żonatym -
 • Być samotnym -.
 • Być szczęśliwym - To be lucky -
 • Być gotowym (na) - Być szczęśliwym.

Przy okazji, słowo to wraz z czasownikiem być tworzy formę bezokolicznikową czasownika.

Jeśli nie jesteś pewien tych podstaw, spróbuj poprawić swoje umiejętności językowe na kursie angielskiego online dla początkujących.

Ale najlepszą radą, jaką mam, jest praktyka!