Komunikacja międzykulturowa to znacznie więcej niż tylko komunikacja między ludźmi z różnych krajów. To także specyficzne zachowania i działania, które mają miejsce, gdy krzyżują się dwie kultury.

Komunikacja interpersonalna jest procesem, który tworzy wspólne doświadczenie pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych kultur, środowisk i języków. Jest to potężna wymiana, łącząca i przekraczająca takie czynniki, jak różnice etniczne i społeczno-ekonomiczne. Przy tak wielu różnicach i wspólnych doświadczeniach komunikacja międzykulturowa może uczynić lub zepsuć relacje zarówno na poziomie firmy, jak i jednostki.

Poniżej omówiono, dlaczego komunikacja międzykulturowa jest ważna w biznesie, jakie bariery się z nią wiążą oraz jak można poprawić swoje umiejętności w tej kluczowej dziedzinie.

Znaczenie komunikacji międzykulturowej w biznesie

W biznesie komunikacja międzykulturowa umożliwia interakcję z szacunkiem i konstruktywnie. Zachęca do znajdowania wspólnej płaszczyzny porozumienia i respektowania różnic.

Komunikacja międzykulturowa jest równie ważna w kontaktach osobistych, przez telefona nawet za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. Może pomóc w takich kwestiach, jak:

  • Tworzenie procesu zatrudniania, w którym priorytetem jest zatrudnianie zróżnicowanych kandydatów
  • Wspieranie istniejących relacje z klientami
  • Usprawnienie strony komunikacji wewnętrznej w zróżnicowanym, międzykulturowym zespole.

Komunikacja międzykulturowa może mieć pozytywny wpływ na niemal każdy aspekt działalności biznesowej - od wewnętrznych inicjatyw na rzecz różnorodności, po zewnętrzne relacje z klientami i rekrutację największych talentów.

Bariery utrudniające komunikację międzykulturową w biznesie

Choć komunikacja międzykulturowa jest ważna, nie zawsze przychodzi łatwo. Liczne bariery komunikacyjne mogą zagrozić integralności organizacji, jak np:

  • Zakładanie podobieństw: Powszechne jest zakładanie podobieństw kulturowych między ludźmi, co często nie ma miejsca w międzykulturowych miejscach pracy.
  • Bariery językowe: Strona niemożność pokonania barier językowych może być jedną z najbardziej przerażających barier komunikacyjnych.
  • Zmagania z lękiem: Dyskomfort związany z brakiem relacji z kimś może często powodować napięcia w komunikacji.
  • Etnocentryzm: Tendencja do zakładania wyższości własnej kultury może często utrudniać komunikację międzykulturową.

Wiele czynników może zagrażać zdrowej komunikacji, gdy w grę wchodzi wiele kultur. Na szczęście istnieje wiele sposobów na złagodzenie tych problemów.

Jak poprawić swoje umiejętności w zakresie międzykulturowej komunikacji biznesowej

Oto kilka najskuteczniejszych sposobów doskonalenia umiejętności komunikacji międzykulturowej u siebie, swoich współpracowników, pracowników i innych osób zawodowo związanych z biznesem, z którymi utrzymujemy kontakty.

Kształć się

Istnieje wiele otwierających oczy sposobów, dzięki którym można się dokształcać, aby pokonać bariery międzykulturowe.

Należy do nich poznawanie kraju pochodzenia innej osoby lub kultury, w której się wychowała, a także studiowanie historii, zwyczajów, języków, norm i standardów danego regionu. Istnieje wiele różnych zasobów internetowych z których można skorzystać, aby dowiedzieć się czegoś o innych kulturach. Można też porozmawiać z korepetytorami online aby dowiedzieć się więcej o różnych miejscach na całym świecie.

Kształcenie się poprzez komunikację może pomóc w poszerzeniu wiedzy o różnych kulturach i podejściu do każdej interakcji z otwartym umysłem. Zapoznaj się z niektórymi wskazówkami Pellegrino Riccardi, eksperta w dziedzinie komunikacji międzykulturowej.

Naucz się języka

Język jest jedną z największych barier w kontaktach z innymi kulturami. Znany cytat mówi, że "gdybyśmy mówili innym językiem, postrzegalibyśmy nieco inny świat".

W dzisiejszych czasach technologia sprawiła, że nauka nawet podstawowych umiejętności językowych stała się łatwiejsza niż kiedykolwiek. Można uczyć się samodzielnie, korzystając z wielu aplikacji językowych i stron internetowychlub zatrudnić korepetytora, niezależnie od tego, czy chcesz nauczyć się hiszpańskiego, podszkolić swój angielskilub zanurzyć się w innym języku.

Samo podjęcie wysiłku, aby nauczyć się języka drugiej osoby - niezależnie od tego, jak udany będzie ten wysiłek - pokazuje, że zależy Ci na poznaniu drugiej osoby na jej warunkach. Co więcej, mówienie w języku drugiej osoby może pomóc jej się otworzyć, dzięki czemu będziecie mogli dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem. To jest korzystne dla obu stron!

Pytaj, jeśli czegoś nie rozumiesz

Idiomatyczne zwroty, szybkie tempo mówienia oraz dialekty i akcenty mogą sprawić, że komunikacja międzykulturowa będzie czasem szczególnym wyzwaniem. Jeśli masz wrażenie, że nie rozumiesz czegoś, co zostało powiedziane, nie wahaj się o tym powiedzieć.

Wyrażenie tego pokazuje, że jesteś zaangażowany w rozmowę i naprawdę chcesz zrozumieć, co mówi druga osoba, co daje wszystkim poczucie, że są wysłuchani i znaczący.

Zaakceptuj fakt, że możesz popełniać błędy

Na bardziej osobistym poziomie ważne jest, aby zaakceptować fakt, że od czasu do czasu popełnia się błędy. Komunikacja międzykulturowa nie zawsze jest doskonała.

Wręcz przeciwnie, jest to bardziej sztuka niż nauka. Zamiast dać się zaskoczyć lub onieśmielić błędom, wykorzystaj je jako okazję do nauki. Od drobnych błędów w tłumaczeniu po bardziej krytyczne wykroczenia kulturowe - wykorzystaj każdy błąd jako lekcję, która pomoże ci udoskonalić umiejętności komunikacji międzykulturowej w przyszłości.

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie nie oznacza tylko słuchania tego, co ktoś ma do powiedzenia. Obejmuje ono również poświęcenie pełnej uwagi rozmówcy, odzwierciedlenie tego, co mówi, oraz potwierdzenie, że zarówno słyszymy, jak i rozumiemy jego słowa.

Aktywne słuchanie jest kluczowym elementem budowania relacji. Może być równie cenne podczas prowadzenia ważnych negocjacji międzykulturowych lub pogawędka z nowo poznaną osobą z zagranicy.

Bądź świadomy komunikacji niewerbalnej

W grę wchodzi wiele innych czynników poza bariera językowa. Liczne czynniki niewerbalne mogą wpłynąć na przebieg rozmowy. Postawa, kontakt wzrokowy i ton głosu mogą mieć decydujące znaczenie.

Jeśli widzisz, że ktoś używa pewnego wyrazu twarzy lub wykazuje pewną formę języka ciała w stosunku do osoby z własnej kultury, zwróć na to uwagę. Może to dać ci wgląd w to, jak sam powinieneś się zachowywać. W naszej kulturze mogą występować takie elementy, jak nawiązywanie kontaktu wzrokowego, podnoszenie głosu czy przytulanie, które mogą sprawić, że druga osoba poczuje się niekomfortowo.

Szacunek

Okazywanie szacunku powinno być obecne we wszystkich rodzajach interakcji biznesowych. Jednak w przypadku komunikacji międzykulturowej o wiele łatwiej jest przypadkowo przeoczyć ważne szczegóły.

Zachowując poczucie szacunku dla drugiej osoby lub osób, można mieć pewność, że wszystkie te sugestie będą zawsze na pierwszym planie. Możesz wykorzystać wszystko - od wiedzy kulturowej po przezwyciężanie obaw językowych, aktywne słuchanie, zwracanie uwagi na komunikację niewerbalną i wiele innych - aby wzbogacić swoją komunikację i pomóc w pokonaniu barier kulturowych, jakie niesie ze sobą każdy scenariusz.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

  • Znajdź mojego korepetytora online teraz
  • 1456 opinii, "Doskonały"

Komunikacja międzykulturowa kluczem do sukcesu w biznesie

Świat biznesu staje się jeszcze bardziej bardziej globalnie połączony niż kiedykolwiekbycie aktywnym słuchaczem i rozważnym mówcą jest kluczem do skutecznej komunikacji. Choć bariery językowe i kulturowe mogą wydawać się trudne do pokonania, znalezienie odpowiednich zasobów może pomóc w usprawnieniu komunikacji międzykulturowej w miejscu pracy. Dzięki tym umiejętnościom można budować relacje, które są kluczem do sukcesu we współczesnym świecie biznesu.