Praktyką, która cieszy się ogromną popularnością jest sprowadzanie samochodów z zagranicy. Nie brakuje osób, które decydują się na sprowadzenie używanego pojazdu. Często samochody te mają naprawdę dobre wyposażenie, a ich cena jest niezwykle korzystna. Proces związany z załatwieniem wszystkich formalności w związku ze sprowadzeniem pojazdu dla wielu osób jest naprawdę skomplikowany. Wiąże się on między innymi z koniecznością rozliczenia z wieloma urzędami. Aby dopełnienie wszystkich formalności było możliwe, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Aby rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy była możliwa, niezbędne są przetłumaczone dokumenty.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji pojazdu?

Aby można było zarejestrować samochód, który sprowadziliśmy spoza Polski niezbędny jest szereg dokumentów. Potrzebujemy oczywiście dowodu własności pojazdu. Może to być faktura, rachunek bądź umowa. Wymagany jest także dokument, który odnosi się do akcyzy obowiązującej na terenie kraju, z którego sprowadziliśmy auto. Może to być dokument poświadczający opłacenie akcyzy, jeśli w danym kraju jest ona obowiązkowa, bądź też dokument mówiący o tym, że z takiej akcyzy jesteśmy zwolnieni (tyczy się to niektórych samochodów, które sprowadzane są z państw członkowskich Unii Europejskiej). Jeśli z kolei państwo, z którego sprowadziliśmy samochód nie jest członkiem Unii Europejskiej, to potrzebny jest dokument odprawy celnej przywozowej.

Dokumentem, który jest absolutnie podstawowy jest oczywiście dowód rejestracyjny samochodu, jeśli chodzi o kraje członkowskie UE oraz EFTA. Jeśli chodzi o samochód pochodzący z kraju, który nie jest członkiem którejkolwiek ze wskazanych organizacji, niezbędny jest dokument będący odpowiednikiem dowodu rejestracyjnego.Jeśli samochód ma ważny termin badania technicznego, nie jest wymagane zaświadczenie potwierdzające pozytywnego przejścia badania technicznego samochodu. Jeśli samochód pochodzi z krajów UE bądź EFTA, a dodatkowo ma świadectwo homologacji, które zgodne jest z obowiązującą procedurą, to nie trzeba posiadać zaświadczenia o wyniku badania technicznego. UWAGA: jeśli jest to pierwsza rejestracja samochodu w Polsce, musi on zawsze przejść dodatkowe badania. Ich celem jest ustalenie danych technicznych, które potrzebne są do tego, aby pojazd mógł być zarejestrowany w kraju.Jeśli wydawana była karta pojazdu, ona również jest potrzebna. Wymagane są również tablice rejestracyjne.Jeśli działamy przez pełnomocnika, mamy firmę, kupujemy samochód jako osoba prywatna, niezbędne są dodatkowe dokumenty.

korek samochodów

Tłumaczenie dokumentów, które potrzebne są do tego, aby sprowadzić samochód spoza Polski

Dokumenty, które potrzebne są do sprowadzenia samochodu, a które sporządzone są w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone. Ich tłumaczenie zlecić należy tłumaczowi przysięgłemu. Nie ma obowiązku tłumaczyć umowy, ale tylko wówczas, gdy jest ona dwujęzyczna. Niektórzy stoją również na stanowisku, że nie jest wymagane tłumaczenie dowodu rejestracyjnego. Temu zagadnieniu warto się jednak przyjrzeć bliżej. Części uniwersalnej i zharmonizowanej faktycznie nie trzeba tłumaczyć. Większość dowodów rejestracyjnych ma jednak również treści towarzyszą, szereg adnotacji, a także wiele pieczątek. Brak przetłumaczenia tych elementów może skutkować poważnymi problemami podczas rejestracji auta. Urzędnik może bowiem zarejestrować pojazd tych wtedy, kiedy ma komplet danych. Z kolei tłumacz przysięgły nie może tłumaczyć jedynie elementów będących dopiskami. W związku z tym zaleca się, aby oddać do tłumaczenia cały dowód rejestracyjny.