Dla wielu osób uczących się języka angielskiego, czas present perfect może budzić strach i dezorientację. Być może w ich języku ojczystym nie ma tego czasu.

Naprawdę nie ma nic w tej formie czasownika, czego należałoby się obawiać.

W dzisiejszym artykule opowiem o tworzeniu i użyciu czasu present perfect w języku angielskim i mam nadzieję, że uda Ci się "zaprzyjaźnić" z tą niezwykłą formą czasownika.

Zacznijmy od tego, kiedy musimy użyć tego czasu.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"

Używanie czasu Present Perfect

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że czasu Present Perfect używa się, aby mówić o czynności, która wydarzyła się w przeszłości i została zakończona przed chwilą obecną (innymi słowy, czasem, w którym się o niej mówi).

Ta forma czasownika nie wskazuje dokładnie, kiedy czynność miała miejsce. Ważny jest rezultat czynności lub sam fakt, że czynność została zakończona.

Często, aby zaznaczyć, że o tym właśnie mówimy, używamy słów oznaczających czas, takich jak just, already, yet, ostatnio, ostatnioitd.

Na przykład:

 • Jane już przeczytała tę książkę (to znaczy przed momentem, w którym o niej mówimy).
 • Nie widzieliśmy się ostatnio.

Kiedy mówimy o czynności powtarzającej się między przeszłością a teraźniejszością, właściwe jest użycie czasu teraźniejszego złożonego:

 • I have visited Rome three times.
 • Jedliśmy w tej restauracji wiele razy.

Czasu teraźniejszego złożonego można również użyć, aby mówić o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej. Na przykład:

 • Oni znają się od 3 lat.
 • Uczę się angielskiego od dzieciństwa.

Jeżeli okres, w którym występuje dana czynność, nie zakończył się i można go określić słowami today, this week, w tym miesiącu, w tym roku używamy również czasu teraźniejszego złożonego. Spójrz na przykłady:

 • Ellie napisała w tym miesiącu 20 artykułów.
 • Moja siostra zjadła w tym tygodniu dużo lodów.

Jeszcze jeden przypadek, w którym używamy czasu teraźniejszego złożonego: kiedy mówimy o naszych doświadczeniach do chwili obecnej. Na przykład:

 • Czy byłeś kiedyś w Londynie?
 • On nigdy nie był w Japonii.
 • Nigdy nie spędziliśmy razem tak dużo czasu.

W takich przypadkach, przysłówki czasu takie jak ever, never, dotychczas, do tej pory, do teraz są używane.

Nie zapominaj, że zdania z czasem present perfect nie mogą zawierać określonych wskaźników czasu, takich jak yesterday, 5 lat temu, zeszłego lata, o godzinie 15.00itd. W takich przypadkach poprawne będzie użycie czasu past simple.

[subscription_form]

Tworzenie czasu Present Perfect

Przyjrzyjmy się teraz, jak tworzy się czas teraźniejszy dokonany w języku angielskim.

Struktura jest dosyć prosta: have/has + past participle/V-ed.

Czasownik have lub has musi być użyty - w zależności od osoby gramatycznej wykonującej czynność - i dodać formę imiesłowu biernego czasownika. Jeżeli jest to czasownik regularny, dodaj końcówkę -ed końcówkę. Jeżeli jest to czasownik nieregularny, użyj trzeciej formy czasownika.

Spójrz na tabelę czasowników nieregularnych w artykule Czas Past Simple: Jak go utworzyć i kiedy używać. Czasowniki z tej tabeli powinny być zapamiętane.

Poniżej znajdują się przykłady zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie present perfect, z użyciem czasownika regularnego work.

Przysłówek not jest używany do tworzenia zdań przeczących i występuje po czasowniku have/ma.

Może być również skrócony do formy skróconej: have + not = haven't; has + not = hasn't. Na przykład:

 • Nie poprosiłem cię, żebyś przyszedł i na mnie nakrzyczał.
 • Nie przestało padać przez cały dzień.

Aby zadać pytanie ogólne, należy przenieść czasownik have/has na początek zdania.

 • Czy posprzątałeś już pokój?
 • Czy ona kupiła już tę sukienkę?

Jeżeli chcesz zadać pytanie informacyjne, umieść have/has po słowie pytającym, następnie po podmiocie, a potem po czasowniku.

 • Co przysłała Ci Zoe?
 • Dlaczego to zrobiłeś?

Ważne jest, aby o tym pamiętać: Jeśli chcesz uzyskać informację o czasie wykonania czynności (używając słowa when), użyj czasu past simple zamiast present perfect.

 • Kiedy tu przyszedłeś?
 • Kiedy oni się spotkali?

Aby przećwiczyć formę czasownika present perfect w życiu codziennym, recytuj w myślach czynności, które właśnie wykonałeś, na przykład: I have just read this article. Mój kolega już podzielił się nim z naszą grupą.

Do zobaczenia wkrótce!